Skaistulis tiks sadalīts zvīņas un pavairots. No šī iznāca martagonu šķirne ‘Lilioms’.