Nopelnīts Liliju biedrības Lilium Balticum ceļojošais jauniešu kauss.