Apputeksnētajiem ziediem uz drīksnas uzliktas folijas micītes.