Saites

http://www.lilies.org
Ziemeļamerikas Liliju Biedrība – NALS – the North American Lily Society. Pasaulē lielākā liliju biedrība.

http://www.liliengesellschaft.org
Eiropas liliju biedrība – ELG – Europäische Liliengesellschaft.

http://www.rhslilygroup.org
Karaliskās darzkopības biedrības liliju grupa – RHS Lily Group – the Royal Horticultural Society Lily Group

http://www.the-genus-lilium.com
Iespējams, pasaulē lielākā un nopietnākā privātā mājaslapa par lilijām.