Tetraploīda trompetlilija – brangs makāns padevies.