Pēc apputeksnēšanas drīksna jānosedz ar folijas micīti.